Implementeren en informeren

Het zwaartepunt van de aanpak van de Gateclosers ligt in de toepassing in de praktijk. We hanteren een gestructureerde projectaanpak en bieden u gekwantificeerde managementrapportages. Maandelijks ontvangt u informatie over relevante zaken binnen uw bedrijf, die (in)direct te maken hebben met de reductie van ongewenst verloop. Op basis van deze inzichten zet u, samen met uw gatecloser, de koers uit. De gatecloser monitort de meting en de voortgang binnen uw bedrijf.

Gateclosers
Winthontlaan 200, Utrecht, Netherlands